ny klimatrapport

Dyrt för bönder att ställa om för klimatets skull

2:09 min

För att göra världens matproduktion mer klimatvänlig behöver vi tänka på böndernas förutsättningar för att ställa om sitt jordbruk.

Vårt sätt att utnyttja jordens landområden för matproduktion och annat behöver förändras om vi ska klara de internationella klimatmålen. Det är budskapet i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som presenterades under torsdagen.

Lennart Olsson, en av rapportförfattarna, säger bland annat att det är viktigt att tänka på jordbrukarnas situation.

– Lönsamheten i jordbruket är väldigt låg. De allra flesta bönder går på knäna, säger Lennart Olsson som är professor vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling.

– De ekonomiska villkoren för jordbruket i de allra flesta länder är inte optimala för att de ska kunna göra någonting annat än att maximera sin produktion. Därför tror jag att vi måste hitta sätt ge bönderna bättre ekonomiska möjligheter. Samtidigt måste vi styra in jordbruket på en mer hållbar väg.

Han tar agroforestry som ett exempel. Det är ett odlingssystem som används särskilt i tropiska områden och där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor. Då lagras mer kol i marken, vilket motverkar den globala uppvärmningen. Systemet brukar dessutom vara tåligt mot erosion och skadedjur.

Men eftersom det ofta dröjer flera år från uppstart till att agroforestry blir lönsamt är det svårt för många bönder att klara av den omställningen ekonomiskt, säger han.

På samma sätt tar rapporten från FN:s klimatpanel upp både möjligheter och begränsningar i flera andra fall.

Lennart Olsson forskar till exempel själv på fleråriga grödor, som också skulle lagra mer kol i marken om de kan ersätta vanliga ettåriga grödor. Han berättar om en testodling i Skåne av en flerårig gröda som liknar vete.

– Fortfarande kan man se att avkastningen är mycket lägre än med kommersiellt vete. Men med växtförädling finns det inget som hindrar att det kan bli precis lika stor avkastning och kanske till och med mer.