Psykisk hälsa

Parker gör twittrare på gott humör

0:53 min

Parker höjer humöret lika mycket som julen.

Amerikanska forskare har nu för första gången använt Twitter för att undersöka hur våra känslor påverkas av stadens grönområden.

De studerade besökare i San Fransiscos parker, och såg att de uttryckte sig mindre negativt och använde gladare ord på Twitter efter besöket. Och det här goda humöret varade i upp till fyra timmar.

Forskarna upptäckte också att användningen av orden "jag" och "mig" minskade dramatiskt i parker, och menar att det kan tyda på ett skifte till ett mer kollektivt tänkande i den gröna miljön.

Allra störst var de positiva effekterna i stora parker med mycket träd och annan växtlighet.

Motsvarande mönster hos Twitteranvändarna kan man annars se vid jul – årets gladaste dag på Twitter.

Referens: Aaron J. Schwartz et al. 2019. Visitors to urban greenspace have higher sentiment and lower negativity on Twitter, People and Nature. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pan3.10045