Hjärt- och kärlsjukdomar

Förebyggande behandling av kranskärl minskar risken för ny hjärtinfarkt

2:53 min

Hjärtinfarktpatienter som får en slags "totalrenovering" av alla förträngda kranskärl och inte bara behandling av det aktuella infarktkärlet löper mindre risk att drabbas av en ny infarkt.

Det här visar en omfattande internationell studie som nyligen presenterades på ESC-kongressen i Paris, en av världens största inom hjärt- och kärlsjukdomar.

– Den här studien kommer leda till att vi i större utsträckning kommer att erbjuda patienter en mer komplett behandling, en total renovering, av hjärtats blodkärl i samband med den akuta hjärtinfarkten, säger Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala universitet och en av flera forskare bakom studien:

– Jag tror att det här kommer slå igenom rätt så fort i vårt land och stora delar av världen, fortsätter han.

Hos patienter som fått en akut hjärtinfarkt åtgärdas det kärl som orsakat infarkten. I drygt fyra av tio fall upptäckts då att de har andra förträngda kranskärl. Frågan om även de ska behandlas förebyggande har varit något som forskare och läkare diskuterat.

– Tidigare har vi fått lita på vår erfarenhet och vi vet att om man ger sig på fler kärl, så utsätter vi patienten för en viss risk. Så vi har inte varit säkra på att den risken uppväger den nyttan som man skulle kunna tänka sig att hitta, säger Stefan James.

I studien som publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine, har forskare baserat sina resultat på drygt 4 000 patienter från 31 länder.

I samband med den första akuta hjärtinfarkten lottades de till att antingen få även andra förträngda kranskärl åtgärdade, en så kallad komplett revaskularisering, eller bara få den normal behandlingen.

Efter i snitt tre års uppföljning hade 7,8 procent av dem som fått en komplett behandling, drabbats av hjärtinfarkt eller dött av hjärt- och kärlsjukdom. I kontrollgruppen, som inte fått den här behandlingen, var siffran högre: 10,5 procent.

Stefan James är med och genomför en liknande studie i Sverige, där just en grupp patienter lottas till att inte få alla förträngda kärl åtgärdade efter akut hjärtinfarkt. I ljuset av de internationella resultaten har man nu stoppat intaget av nya patienter.

– Vi har lärt oss att den här metoden att erbjuda komplett behandling är bättre, då kan vi inte av etiska skäl göra en sådan här studie på patienter med den här åkomman, säger han.

Referens: Mehta S, et al. Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction (COMPLETE). New England Journal of Medicine. 1 september 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1907775.