Kartlagd: Kroken som hjälper bakterien att röra sig

2:08 min

Hur tar sig egentligen bakterier runt i tillvaron? Ja ofta med flageller, alltså små svansar. Nu har ett forskarteam från bland annat Japan tittat närmare på hur flagellen är uppbyggd, med en krok närmast bakterien.

Stefan Knight, professor i strukturbiologi vid Uppsala universitet berättar mer:

– De har tittat på den här kroken som sitter närmast membranet i en flagell. Den har forskarna lyckats visualisera i hög detalj, säger han.

Flagellen är som en vågig svans som bakterier använder för att simma med, som en slags propeller.

Vad forskarna har gjort är att de, på en specifik bakterie, visualiserat den del av flagellen som överför kraft från själva bakterien, till flagellen. Det är som en slags krok och forskarna har sett att kroken, trots att den bara är uppbyggd av ett protein, är både flexibelt och fast vilket möjliggör dess böjda form.

Och det här är kunskap som i framtiden kan vara användbar, berättar Stefan Knight.

– Den skulle kunna vara användbar när ny antibiotika ska tas fram. Många bakterier är beroende av flageller för att ta sig fram och hitta mat. Så man kan tänka sig att om man sätter käppar i hjulet för flagellerna så tar man död på bakterien.

Men det ligger längre fram i tiden?

– Ja det ligger nog ganska långt fram i tiden innan denna idé skulle kunna bli verklighet.

Referens: Shibata et al. ”Torque transmission mechanism of the curved bacterial flagellar hook revealed by cryo-EM”. Nature Structural & Molecular Biology, 2019. Doi.org/10.1038/s41594-019-0301-3.