Ekologi

Elever hjälpte forskare att studera ekar

0:55 min

En ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit hjälp av skolelever för att ta reda på hur varmare höstar påverkar insektslivet på ekar.

58 skolor i södra och mellersta Sverige följde en eller flera ekar under hösten 2016. De fick i uppdrag att fotografera träden och att samla in insekter.

Forskarna kunde sedan se att ekar som växte på varmare platser behöll sina gröna löv längre än andra ekar. De hade också en högre artrikedom av växtätande insekter.

Vad det här innebär för ekarna är oklart, men forskarna menar att det här kan ge en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

Referens: Ekholm, A. et al. Tack, A. The forgotten season: the impact of autumn phenology on a specialist insect herbivore community on oak. 2019. Ecol Entomol, 44: 425-435. DOI: 10.1111/een.12719.