NOBELPRISET 2019

Medicinpriset för forskning om syrets påverkan på celler

2:24 min

Årets Nobelvecka inleddes i dag och först ut priset i medicin eller fysiologi. Tre forskare får dela på priset, två amerikaner och en britt som upptäckt hur kroppens celler känner av hur mycket syre de har tillgång till, och anpassar sig därefter.

Hör mer i Vetandets värld!

– Där man kommit långt i läkemedelsutvecklingen är blodbrist, anemi, alltså brist på röda blodkroppar. Det är ett stort problem, ett oerhört stort problem t ex för kroniskt njursjuka. Och det är många människor som är njursjuka. Det finns faktiskt ett läkemedel mot blodbrist som är godkänt i Kina och det finns ser sannolikt ut att det kommer att bli godkänt på andra håll också, säger Thomas Perlmann, som är Nobelförsamlingens sekreterare

Årets pris belönar upptäckter i fysiologi, alltså hur levande organismer fungerar. När vi andas tar de röda blodkropparna med sig syre till kroppens celler för att de ska utföra sina uppgifter. Och det forskarna upptäckt är hur cellerna kan känna av och anpassa sig när syretillgången förändras, till exempel när vi tränar eller befinner oss på höga höjder, något som bland annat utnyttjas av idrottare för att förbättra resultaten.

Upptäckterna gjordes av William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe och Bregg Semenza på 90-talet, men har haft stor betydelse för forskningen. Nu används de för att hitta sätt att bromsa cancertumörers tillväxt, säger Thomas Perlmann.

– Det finns många andra områden som är aktuella, cancer har man stora förhoppningar kring. Men där måste man säga att utvecklingen befinner sig på ett tidigare stadium. Det behövs mer forskning för att komma i mål. Men jag skulle säga att det finns hög sannolikhet för att det kan bli viktigt vid cancer också, säger Thomas Perlmann.

Och det var tre mycket glada forskare som fick ta emot samtal från Nobelförsamlingen i dag. Gregg Semenza sa att att han ofta fått höra att hans upptäckte borde ge ett Nobelpris, men att han aldrig vågat tro det.

– De senaste 20 åren har folk sagt att jag borde få Nobelpriset, men det är något som ingen vågar hoppas på. Så det var en stor överraskning och jag är mycket glad över nyheten.