Hälsa

Så kan samhället tjäna på cykling

0:43 min

Hälsoeffekterna kan göra cykling lönsamt för samhället, visar en ny studie.

Det är forskare vid Umeå universitet som har gjort ekonomiska beräkningar av vad effekterna blir när många tar cykeln istället för bilen mellan bostad och arbetsplats i Stockholmsområdet.

I studien har man räknat på hälsovinster i relation till kostnader för utbyggnad av cykelbanor och annan infrastruktur.

Totalt 111 000 bilpendlare bedömdes, och om 25 procent av dessa skulle börja cykla till och från jobbet skulle nettoeffekten bli positiv, enligt studien.

Referens: Kriit HK, Williams JS, Lindholm L, Forsberg B, Sommar J. Health economic assessment of a scenario to promote bicycling as active transport in Stockholm, Sweden. BMJ Open 2019. DOI: org/10.1136/bmjopen-2019-030466