Mikroplast

Bildäck lämnar spår i våra hav

1:07 min

Bildäck tycks vara en stor källa till spridningen av mikroplaster i våra hav, bekräftar en ny studie.

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment, upp till fem millimeter. Bildäck har ofta pekats ut som en bov när det gäller spridningen av mikroplast, som slutligen hamnar i havet, och en ny studie i Kalifornien bekräftar nu detta. Något som också tidningen Ny Teknik rapporterar om.

I studien så har det tagits vattenprover på flera platser i San Fransisco-bukten. Dessutom har bland annat hundratals prover från fiskar tagits och åtta reningsverk har undersökts.

Enligt forskarna är andelen plast från bildäck hundratals gånger vanligare än plaster från till exempel kläder och kosmetika. Och det är något som överraskat forskarna som även menar att mer studier i området behövs. Bland annat för att förstå ännu mer om var mikroplasten kommer ifrån och hur livet i haven påverkas.