Rökning

Oväntat lång tid för lungorna att återhämta sig vid ett rökstopp

0:53 min

Att sluta röka innebär stora hälsovinster, men en ny studie visar att det verkar ta längre tid för kroppen att återhämta sig än vad tidigare forskning visat.

Studien kommer från Columbia University och bygger på sekundäranalys av data för över 25 000 personer.

Forskarna har fokuserat på att mäta den luftvolym som deltagarna kan andas ut under den första sekunden - något som påverkas av lungkapaciteten.

Resultatet tyder på att skadorna som uppstått hos före detta rökare kan finnas kvar under flera år, och att det fortfarande tio år efter ett rökstopp finns en nedsatt lungfunktion.

Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, har läst studien.

Hon har vissa reservationer vad gäller hur forskarna har mätt lungkapaciteten, men menar att studien ändå tyder på att det tar längre tid att reparera skadorna som uppstår vid rökning än man trott.

– Rökningen skapar något som liknar en inflammation i lungorna, vilket kan ligga bakom de långvariga effekterna. Dock sker det en kontinuerlig återhämtning när vi slutar röka, även om det tar tid att bli helt återställd.


Referens: E. C. Oelsner et al. Lung function decline in former smokers and low-intensity current smokers: a secondary data analysis of the NHLBI Pooled Cohorts Study. Lancet Respir Med. DOI: org/10.1016