global matproduktion

Så ska bananen räddas

2:21 min

Både genteknik och traditionell växtförädling används nu för att försöka hitta alternativ till dagens exportbanan som hotas av en svampsjukdom.

Hör mer i Vetandets värld!

Enligt FN producerades 114 miljoner ton bananer i världen år 2017. Det är en av världens mest betydelsefulla grödor.

Nästan hälften hör till samma sort, den gula dessertbananen som exporteras runt hela världen. Men den banansorten hotas alltså av en svampsjukdom som sakta sprider sig över världen.

I år har sjukdomen också spritt sig till Latinamerika. Det skulle därför behövas en ny och motståndskraftig sort att odla istället.

– Det finns förmodligen två huvudstrategier. En handlar om genredigering och den andra är traditionell växtförädling, säger professor James Dale från Queenslands tekniska universitet i Australien.

Själv försöker han få fram sjukdomsresistens genom att ändra i bananens dna med den så kallade CRISPR-gentekniken. Men sådana bananer skulle inte vara tillåtna i EU idag.

Växtförädlarna har en annan utmaning eftersom den gula exportbananen i väldigt hög grad är steril och utan frön.

Men bland annat har franska forskare kommit en bit på väg mot att ta fram nya sorter genom att utgå från mer ursprungliga bananvarianter.