Stockholmspriset i kriminologi

Forskning kring restriktiva vapenlagar prisas

1:00 min

2016 dog över 250 000 människor världen över till följd av skjutvapenrelaterade skador. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 1990.

Även i Sverige har det dödliga skjutvapenvåldet ökat kraftigt – från 68 fall 2012 till 108 fall 2018.

Nu får de två kriminologerna Philip Cook och Franklin Zimring Stockholmspriset i kriminologi för sin forskning vad gäller möjligheterna att bekämpa skjutvapenrelaterat våld.

Stockholmspriset i kriminologi delades för första gången ut 2006, och den här gången är det pristagarnas forskning som belyst effekterna av en restriktiv vapenlagstiftning som prisas.

Den ena pristagaren är ekonom och den andra är jurist, men båda har varit tongivande för att utveckla och tillämpa vetenskapen om kriminologi, enligt juryn.