Romarriket

Roms dynamiska befolkningshistoria speglas i mänskligt dna

1:48 min

Alla vägar bär till Rom, som det gamla talesättet säger - Och en ny omfattande genetisk kartläggning avslöjar nu mer om områdets dynamiska befolkningshistoria.

Studien som publiceras i tidskriften Science är kanske den mest detaljerade analysen av genetiska variationer i regionen hittills.

Den bygger på dna från kvarlevorna av 127 personer från arkeologiska fyndplatser i och runt Rom, från 10 000 år f.Kr. fram till modern tid.

Två stora befolkningsförändringar avspeglas i dna-analyserna, dels då neolitiska jordbrukare ersatte mesolitiska jägare/samlare för runt 7 000 år sedan, dels under bronsåldern som inleddes runt 1700 f.Kr. då det blev mer handel och samverkan mellan befolkningar runt hela Medelhavet.

Forskarna menar att den genetiska variationen hos människor i området vid den tid då Rom grundades 753 år f.Kr. troligtvis var ungefär densamma som ses hos moderna befolkningar.

Torbjörn Ahlström, professor i historisk osteologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet, ser studien som en viktig del i kartläggandet av den genetiska variationen under förhistorisk och historisk tid, även om den i stort bekräftar det vi redan vet.

Han menar dock att det är intressant att dna-analyserna visar att migrationsmönstren förändrades under senantiken, vilket tidsmässigt sammanfaller med den så kallade justinianska pesten som härjade i östra Medelhavsområdet på 540-talet.

Referens: Ancient Rome: ML Antonio et al. A genetical crossroads of Europe and the Mediterranean. Science. DOI:10.1126/science.aay6826