Transplantationer

Man fick penis från avliden

2:01 min

En amerikansk soldat fick sitt underliv bortsprängt. Genom en transplantation har han nu fått penis, pung och testiklar från en avliden donator.

– Det speciella här, det är en tre fyra stycken till som har gjorts i världen. Man har tagit från en donator, från en avliden person. Den stora knuten där är immunterapi, så att det inte stöts bort, säger Gunnar Kratz, professor och överläkare i plastikkirurgi vid Linköpings universitetssjukhus.

Problemet vid transplantation av en penis och pung är att det handlar om mycket hud, och hud stöts lättare bort efter en transplantation än t ex inre organ som njurar och hjärta.

För att motverka bortstötning har en benmärgstransplantation gjorts till soldaten från den avlidne och man har dessutom använt mycket immunhämmande läkemedel. Det sistnämnda kan i sig leda till ökad risk för cancer.

Den teknik som används för att få penisen att fungera kallas mikrokirurgi, där man med hjälp av mikroskop kirurgiskt kopplar ihop kärl och nerver. Det har lett till att han har fått känsel i den nya penisen:

– Det stod att han kan få utlösning. Det gör att han kan få stimulering så att han kan få en utlösning. Utlösningen är ju, förutom det psykologiska orgasmen, vätska som huvudsakligen kommer från prostatan, säger Gunnar Kratz.

Prostatan ligger precis under blåsan. Men att också spermier från donatorn av testiklarna skulle kunna produceras hos den transplanterade mannen är föga troligt:

– Jag håller för osannolikt att man har fått det att fungera. Då skulle man ha skrivit om det också, säger Gunnar Kratz.

Referens: Richard J. Redett et al "Total Penis, Scrotum, and Lower Abdominal Wall Transplantation" NEJM, 7 Nov 2019. DOI: 10.1056/NEJMc1907956