Gruvor

Omstridd uranbrytning friklassad

1:22 min

Den gamla urangruvan i Ranstad har nu friklassats av Strålsäkerhetsmyndigheten.

I Ranstadsverket, mellan Skövde och Falköping, utvanns uran till det svenska kärnkraftsprogrammet främst mellan 1965 och 1969. Men låga priser på uran bidrog till att gruvan lades ner, och sedan ledde bland annat ett folkligt motstånd till att verksamheten aldrig togs upp igen.

I början av 1990-talet påbörjades det utdragna arbetet med att sudda ut spåren av uranbrytningen. Lakrestdeponing togs omhand, dagbrottet åtgärdades, byggnader revs och Ranstadsverkets mäktiga silo sprängdes.

Efter ytterligare efterbehandling har nu Strålsäkerhetsmyndigheten friklassat Ranstadsverket. Det innebär att strålskyddslagen och kärntekniklagen inte längre behöver tillämpas, eftersom riskerna med den radioaktiva föroreningen är så små att det inte krävs några särskilda strålskyddsåtgärder.

I praktiken innebär det att man kan röra sig i området som i vilken natur som helst, men med restriktionen att man inte får gräva eller borra brunn mitt i det gamla fabriksområdet.