Digitalisering

Minimala magnetiska minnesbankar

1:42 min

Vad sägs om en molekylär minnesbank? Ja forskare rapporterar nu om ny teknik för att studera detta. Något som kan vara viktigt för framtida lagring av digital information.

Behovet av att kunna lagra digital information är något som ökar. Bland annat märks det på den enorma efterfrågan på datalagringsanläggningar. Och nu meddelar forskare från bland annat Göteborgs universitet, att de kan ha gjort ett genombrott när det gäller förmågan att lagra digital information.

Det handlar om att de i försök lyckats spåra bitar av den information som finns i magnetiska molekyler. Molekyler som i det här fallet alltså kan liknas vid små, små minnesenheter.

Tidigare har forskare bara lyckats spåra denna information med hjälp av kilometerstora maskiner, kallade röntgensynkrotroner. Men nu har man lyckats spåra dessa bitar med hjälp av betydligt mindre krävande teknik som får plats i ett vanligt labb. Till exempel en spektrometer.

Och förmågan att så förhållandevis enkelt kunna avläsa informationen på så små enheter kan vara användbart när framtidens digitala information ska lagras. Detta eftersom vi skulle kunna lagra den på mindre enheter än i dag. Och förbättra lagringskapaciteten.

Forskarna meddelar dock att tekniken långt ifrån är klar, och att mycket forskning kvarstår, innan den kan börja praktiseras.

Referens: Pineider et al. "Plasmon-enhanced magneto-optical detection of single-molecule magnets". Materials Horizons, 2019. Doi:10.1039/C8MH01548A