Halka

Därför är isen hal

1:51 min

Vad är det egentligen som gör isen hal? Det har ett franskt forskarteam tittat närmare på.

Viveca Wallkvist, forskare på det statliga forskningsinstitutet Rise, har tittat på studien och förklarar mer.

– I den här studien så har man använt en liten kub av is, ungefär en centimeter stor. Och den här kuben har man satt in i en kammare där man kan kontrollera luftfuktighet och temperatur. Mot kuben har man sedan fört en liten glaskula som är millimeterstor, säger hon.

Forskarna har sedan rört glaskulan på isytan. Och då uppstår det, av friktionen, ett tunt, tunt vätskeskikt. Alltså smältvatten. Och det är detta smältvatten som är halt, berättar Viveca Wallkvist, som själv forskar på friktion, smörjning och nötning på olika ytor. Alltså bland annat hur hala olika material kan vara.

Att det uppstår ett tunt vattenlager är inte ny kunskap, säger hon. Men studien kommer med nya detaljer.

– Dels kommer man ju fram till en tjocklek här. När man drar den här lilla glaskulan mot isen så har man kommit fram till att den lilla vätskefilmen som uppstår då är som tjockast runt noll grader, säger hon.

Och att vätskelagret är som tjockast runt noll grader bidrar till att det är som halast då, menar forskarna. Men de spekulerar också i att vattnet som uppstår i denna process, i sig är extra halt, jämfört med annat vatten. Och att det kan ha med dess struktur att göra. Att vattnet egentligen är mer en slags sörja av små isbitar som glider mot varandra.

– Forskarna säger att det är ju inte vatten. Det är mer som en suspension av de här ispartiklarna i vatten, som glider mot varandra och då blir det mer slemmigt helt enkelt.

Referens: Canale et al. "Nanorheology of interfacial water during ice gliding". Physical Review, 2019. DOI:10.1103/PhysRevX.9.041025