Växtskyddsmedel

Inte säkert humlor tar skada av kontroversiellt bekämpningsmedel

2:15 min

Flera växtskyddsmedel med neonikotinoider är förbjudna inom EU. Nu kommer en studie som tyder på att en viss typ av neonikotionoid, tvärtom emot vad som antagits, kan vara bra för humlor.

– Det var ju inte vad vi förväntade oss precis, säger Maj Rundlöf som är forskare vid Lunds universitet och den som lett studien.

Nej, det är kanske inte riktigt vad man förväntar sig att höra: att en viss typ av ett väldigt omdiskuterat växtskyddsmedel, neonikotinoid, inte verkar skadligt för humlor utan kanske till och med skulle kunna gynna dem.

I studien har forskarna tittat på en viss typ av neonikotinoid, tiakloprid, som i laboratorium visat sig vara betydligt mindre giftig för pollinatörer än de tre neonikotinoidpreparat som idag är förbjudna inom EU.

Humlesamhällen i tre olika typer av miljöer studerades: rödklöverfält som besprutats med tiakloprid, ekologiska, obesprutade rödklöverfält och så mark som saknade rödklöver. Då visade det sig humlesamhällen som stod i besprutade miljöer växte sig större och blommorna där blev också mer välbesökta än i de andra markerna.

Att det ser ut så här tror forskarna beror på att klöver som besprutats, och därigenom skyddas från skadeinsekter, producerar mer humlemat i form av pollen och nektar. En eventuell negativ effekt av kemikalien kan alltså vägas upp av mer mat.

Studien är ganska liten och de individuella resultaten därför varierande. Därför jobbar forskarna nu med att lägga in fler observationer. Men vet man egentligen om och hur den här kemikalien påverkar andra arter?

– Det vet man faktiskt inte så mycket om, säger Maj Rundöf.

Tiakloprid är idag godkänt, men finns på EU:s lista över ämnen man vill ersätta då det anses ha hormonstörande effekter på oss människor.

Referens: Rundlöf, M., Lundin, O. Can Costs of Pesticide Exposure for Bumblebees Be Balanced by Benefits from a Mass-Flowering Crop?, Environmental Science & Technology, 2019. DOI: 10.1021/acs.est.9b02789