Nobel 2019

Nobelläkemedel måste följas upp noggrant

1:33 min

Det läkemedel mot blodbrist som utgår från årets Nobelprisupptäckt i medicin måste följas upp noggrant om och när det godkänns i Europa. Det menar njurläkaren Volker Hans Haase.

Hör mer Vetandets värld!

– Om patienter får de här nya läkemedlen under en längre tid måste patienterna följas upp noggrant, säger njurläkaren Volker Hans Haase, som är gästprofessorn vid Uppsala universitet.

Hittills har det första läkemedlet utifrån året Nobelprisupptäckt av det syrereglerande proteinet HIF godkänts i Kina.

Läkemedlet innebär att vissa patienter med nedsatt njurfunktion som hittills har fått ta sprutor för att hantera sin blodbrist nu kanske skulle kunna ersätta sprutorna med tabletter.

Men eftersom upptäckten handlar om hur syret regleras i alla kroppens celler kan också ett läkemedel som påverkar alla celler i kroppen få oönskade effekter. Det kan handla om att HIF-proteinet skapar nya blodkärl som ger en vilande tumör extra näring.

Därför menar Volker Hans Haase att läkemedelsmyndigheterna måste kräva ytterligare kliniska uppföljningsstudier, så kallade fas fyra studier, när läkemedlen släppts ut på marknaden.

Nobelpristagaren Peter Ratcliffe håller med.

– Ibland kan saker hända som du inte önskar, så efter godkännande måste de här medlen följas upp noggrant, säger Peter Ratcliffe i Oxford.