Förnybar energi

Förnybart inte nödvändigtvis dyrare

2:16 min

Forskare från Chalmers ifrågasätter notan för omställningen från kärnkraft till förnybar energi.

Frågan om hur vi ska få elektricitet i framtiden har blivit kontroversiell och är flitigt omdebatterad. Runt år 2040 beräknas de svenska kärnreaktorernas bäst före-datum till. Då är alternativen att antingen bygga nya kärnreaktorer eller att förlita oss på förnybara energikällor, främst sol och vind med vattenkraft som baskraft.


Det skulle innebära stora ombyggnader av hela elsystemet, vilket i sin tur skulle innebära en radikal höjning av elpriserna, enligt flera bedömare. Janne Wallenius, professor i kärnfysik på KTH i Stockholm, är en av dem:
- Om vi tar bort kärnkraften så räcker inte den svenska vattenkraften till, utan då måste du bygga ut annan lagringskapacitet. Tittar man på vad det här kommer att kosta så innebär det en fördubbling av priset på el från exempelvis vindkraft, säger han. 

Men att det skulle bli så mycket dyrare med förnybar el bygger på brister i beräkningarna, menar Lina Reichenberg. Så även om hon och hennes kolleger antar att framtidens kärnkraft skulle bli förhållandevis billig, så kostar det förnybara systemet i princip lika mycket.

Med förnybar energi, där elproduktionen varierar, måste man göra sina beräkningsmodeller betydligt mer flexibla än man gjort tidigare menar hon:
- Det innebär till exempel att man bygger ut möjligheterna för handel, man kör i Sverige antagligen vattenkraften på andra sätt än man har gjort historiskt, och alla de sakerna – om man ska göra en bra prediktion för vad det här ungefär kommer att kosta, då måste man ta in de faktorerna i sin modell för att kunna anpassa sig för det nya energislaget.