Hjärnan

Så hanterar hjärnan tal och musik

2:49 min

Tal och musik är människans två mest unika sätt att använda ljud men förmågan att känna igen och skilja ord från melodier i en enda flödande ljudvåg är en utmaning för hjärnan. En ny studie kan ge förklaring till hur hjärnan hanterar det, och varför.

Konsertpianisten och hjärnforskaren Fredrik Ullén spelar Franz Liszts melodi Sancta Dorothea. Ljuv musik - iallafall för den högra hjärnhalvan.

I årtionden har man vetat att människans två hjärnhalvor bearbetar tal och musik på olika sätt. Men exakt hur det går till och varför det finns två olika system har forskningen inte riktigt kunnat visa - förrän nu - när en kanadensisk forskargrupp har undersökt precis det.

Genom att låta försökspersoner lyssna på olika sånger där man kombinerat tio specialkomponerade texter och tio melodier och fått totalt hundra sånger där text och musik är oberoende av varandra. Fredrik Ullén förklarar mer.

– Det man också gjorde var att man använde en ganska avancerad algoritm som gör att du kan plocka bort antingen rytmisk information så att det blir mer och mer rytmiskt oklart, eller plocka bort information som har med tonhöjder att göra. Och det visade sig då att när man tog bort rytmisk information så blev det svårare och svårare att uppfatta texten men inte melodin. Och tog man bort information om tonhöjder så blev det svårare och svårare att uppfatta melodin.

Det här kanske inte låter så konstigt egentligen. Men genom att samtidigt titta på försökspersonernas hjärnaktivitet så kunde forskarna bekräfta det man tidigare visste om att information om melodier bearbetas framförallt av höger hjärnhalva och information om texter av den vänstra.

Men studien kunde också förklara varför. Uppfattningen av tal förlitar sig nämligen på bearbetning av rytm, och uppfattningen av melodi är beroende av en mångfacetterad svängning i frekvens. Studien visar alltså att hjärnhalvornas specialiseringar beror på vilken typ av akustisk information det är.
Ren grundforskning i sin finaste form, tycker Fredrik Ullén.

– Jag tycker det är fascinerande som ett första snyggt svar på en väldigt fundamental fråga, nämligen vad det beror på att vänster och höger hjärnhalva spelar lite olika roller när det gäller att bearbeta musik och språk. Och det är klart att det har stor betydelse för vår förståelse av båda de här kommunikationssystemen för hur hjärnan bearbetar ljud i allmänhet.


Referens: P. Albouy, et al. 2020. "Distinct sensitivity to spectrotemporal modulation supports brain asymmetry for speech and melody". Science. 
DOI: 10.1126/science.aaz3468.