Hos teaterpubliken slår hjärtana i takt

0:56 min

En del av teaterupplevelsen uppstår tack vare publiken.

I en studie har forskare nu sett att människor som tillsammans ser en teaterpjäs synkroniserar sina hjärtslag. Men deras hjärtslag är inte synkrona med andra åskådare som ser samma pjäs vid ett annat tillfälle.

Man såg också att ju mer i takt hjärtana slår, desto mer liknar också människornas emotionella reaktioner på pjäsen varandra.

Referens: Ardizzi, et al. "Audience spontaneous entrainment during the collective enjoyment of live performances: physiological and behavioral measurements". Scientific Reports, 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-60832-7