Artros

Mobilapp kan hjälpa artrospatienter

0:54 min

Träning med hjälp av en mobilapp minskade patienters besvär av artros i knä eller höft.

Forskare från Lunds universitet lät via en nykonstruerad app 500 artrospatienter ta del av några enkla fysiska övningar, i kombination med information om sin sjukdom. Efter 6 månader upplevde patienterna i genomsnitt en nästan halverad smärta. Och den fysiska rörligheten förbättrades med i genomsnitt 43 procent.

Artros ger värk i leder och är den vanligast förekommande ledsjukdomen i världen. I Sverige uppskattas var fjärde person över 45 år ha artros och träning rekommenderas för att lindra besvären. Forskarnas slutsats är att digital teknik kan fungera bra för den som inte vill eller kan få hjälp med sin träning på en klinik.

Referens: Dahlberg, L E et al. "Improving osteoarthritis care by digital means - Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment". Plos One 4 mars 2020.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229783