Coronaviruset

Antikroppar möjlig behandling mot coronaviruset

1:37 min

Forskare i Nederländerna har hittat en antikropp som skulle kunna användas som behandling mot coronaviruset SARS-CoV-2.

De preliminära resultaten presenteras i en ännu inte publicerad studie och handlar om effekten i provrör. Mattias Forsell, docent i immunologi vid Umeå universitet, är försiktigt positiv.

– Fungerar antikroppen så är det en möjlig terapi, en behandling, absolut, säger han.

Än så länge har alltså bara en antikropp renats fram, visar de preliminära resultaten från de nederländska forskarna.

Antikroppar kan binda till ett virus och på så vis hindra infektion, alltså neutralisera viruset. Den kan också binda och stoppa de så kallade virusfabrikerna med redan infekterade celler i kroppen och döda dem.

För att verkligen kunna hantera ett virus som SARS-CoV-2, räknar Mattias Forsell med att flera antikroppar än den som upptäckts behövs för en effektiv behandling. Detta för att kunna hantera om viruset förändras, muterar.

Det snabbaste sättet att hitta en behandling, tror Mattias Forsell är att utgå från de studier som pågår med antikroppar med blodplasma, från personer som har blivit friska från Covid-19 i Kina.

– Det man ger är antikroppar som en annan person har utvecklat, säger han.

Det är en metod som gav det första nobelpriset i medicin redan 1901, även om man då inte visste att det var antikroppar som användes. Man kallade det då antitoxin.

Mattias Forsell menar att det behövs fler studier för att visa när i sjukdomsförloppet som antikroppar från de som blivit friska från COVID19 gör mest nytta för de som nu insjuknat. Blodplasma från friska, det som kallas konvalescent plasma, har annan en fördel.

– Det kan man i princip bli självförsörjande på vid varje epicenter av infektionen, säger Mattias Forsell.

Man måste screena för att se om den som tillfrisknat har någon annan smitta. Konvalescent plasma kan alltså vara ett alternativ i väntan på rena produkter och vaccin.

Referenser:
A. Casadevall et al. "The convalescent sera option for containing COVID-19" Mars, 2020. DOI: 10.1172/JCI138003

Chunyan Wang et al "A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection". DOI: 10.1101/2020.03.11.987958.