Coronaviruset

Minskad trafik ger bättre luft i Stockholm

1:08 min

Den senaste veckan har luftföroreningarna minskat i Stockholms innerstad. Enligt miljöförvaltningen i Stockholms stad är det en konsekvens av situationen kring coronaviruset sars-cov-2.

När fler jobbar hemma minskar trafiken, berättar Michael Norman, miljöutredare på Stockholms stad.

– Vi har en väldigt tydlig minskning av trafiken, som är den största utsläppskällan vi har. Vi räknar trafik bland annat på Hornsgatan i Stockholm, och där har den gått ner mer än 30 procent, säger han.

Det påverkar luftkvaliteten enligt Michael Norman. På Sveavägen i Stockholm har halter av kvävedioxid uppmätts.

– Halterna har minskat, det är nästan en halvering i slutet av förra veckan. All minskning av luftföroreningar är ju positivt för människors hälsa, säger han.