Coronaviruset

Brist på försöksdjur för vaccin mot covid-19

2:07 min

Det är brist på viktiga försöksdjur för att kunna testa vaccin och läkemedel mot Covid19. Vetenskapsradion har pratat med Ali Harandi, docent och föreståndare för vaccinlabbet vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg men just nu på vaccinlabb i Vancouver i Kanada.

Ali Harandi har fått veta att det är flera månaders väntetid för att få fatt på de speciella möss som behövs för att testa vaccin. För problemet är att vanliga möss och råttor inte blir sjuka av coronasmittan SARS/Cov2.

Efter den första sarssmittan 2002 så tog ett bolag i USA fram speciella möss, som genmodiferades så att de fick den receptor (ACE2) som gör att sars-viruset kan haka tag i mänskliga celler i till exempel lungorna.

Men efter att vaccinförsök mot första sarsepidemin misslyckades rejält - djuren som fick vaccin blev sjukare än de utan vaccin - så gjorde bristen på efterfrågan av försöksdjuren att företaget slutade odla fram de särskilda mössen.

I början av mars kom ändå den första nya kullen med genmodiferade försöksmöss. Men mer än 50 labb och över 3 000 möss efterfrågas nu i forskarvärlden, uppger tidskriften Nature.
Djurförsök kan visa om till exempel vaccin som nu testas dels verkar kunna skapa skydd och dels om de ger allvarliga biverkningar. Men bristen på möss ställer till problem:

- Bristen på skydds- och säkerhetsdata från försöksdjur gör att det är ännu större risk att vaccinkandidaterna kommer att misslyckas, säger docent Ali Harandi föreståndare för vaccinlabbdet vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

I Vetenskapsradion Hälsa kan du höra mer om utmaningarna vid vaccinutveckling mot COVID19.