Forskarstrid i Göteborg går vidare

I dag fortsätter en uppmärksammad forskarstrid i Göteborg där psykiatriprofessorn Christopher Gillberg står i fokus. Gillberg, som skapade begreppet damp, står anklagad för att ha vägrat lämna ut källmaterialet från forskningen till sina motståndare.

Bakgrunden är en vetenskaplig tvist om barn med damp, alltså koncentrationssvårigheter, där ena falangen tror mer på miljöpåverkan som orsak till de här barnens problem, och den andra sidan med Gillberg hävdar biologiska förklaringar.

Motståndarna ville granska källmaterialet, men Gillberg hänvisade till att försökspersonerna lovats sekretess.

I juni dömdes Gillberg av tingsrätten för tjänstefel för sin vägran. Även Göteborgs universitets rektor, Gunnar Svedberg, dömdes för tjänstefel. Domen överklagades till hovrätten och i dag inleds den nya rättegången som beräknas pågå i tre dagar.

I fredags meddelade också Gunnar Svedberg att han avgår som rektor för Göteborgs universitet nästa år.