Den odlingsbara marken tar slut

Nära 40 procent av jordens mark används av människan för jordbruk, visar en ny amerikansk studie. Det kan innebära problem för jordens växande befolkning, för snart tar den odlingsbara marken slut varnar forskare.

Med hjälp av satellitbilder och jordbruksdata visar forskare vid universitetet i Wisconsin-Madison att nära 40 procent av jordytan bär mänsklighetens fotavtryck orsakade av odling av grödor och boskapsskötsel.

Siffran har stigit i takt med att människorna på jorden blivit fler. Den största förändringen syns i regnskogsområdet Amazonas i Sydamerika. Där sker en storskalig avverkning av skog till förmån för sojabönsodlingar. Och som Vetenskapsradion tidigare rapporterat sker där också en omfattande uttunning av regnskogen. Enstaka träd gallras ut, huggs ner och transporteras till sågverk, vilket ofta är en inkörsport till att stora områden helt skövlas.

De amerikanska forskarna varnar nu för att människans brukande av marken närmar sig en kritisk gräns. Förutom de återstående regnskogarna finns i stort sett bara områden som är för kyliga eller torra för att kunna utnyttjas till grödor och boskap.

Men det är inte bara tillgången på odlingsmarker för en ökande världsbefolkning som hotas. Klimatforskare varnar för att avverkningen av regnskogen i förlängningen också kan påverka de globala vädersystemen och klimatet över stora delar av jordklotet.