Begravt bly

Hårdare miljökrav sedan slutet av 70-talet har gjort att blyutsläppen i Sverige i dag inte är större än de var på medeltiden.

Det här har gjort att blyhalten i markens ytskikt minskar.
Istället frigörs blyet långsamt till djupare delar av marken.

Där beräknar studiens författare Jonatan Klaminders i Umeå att blyet kommer att fastläggas under tusentals år - och risken att det ska sköljas ut i våra bäckar och vattendrag blir allt mindre.