Lodjursjakt kan tillåtas även utanför renskötselområdena

I vinter kan det bli tillåtet att jaga lodjur även utanför renskötselområdena - trots att lodjuren i Sverige är färre än vad riksdagens mål anger. Riksdagsmålet kanske aldrig kommer att nås, enligt lodjursforskaren Olof Liberg.

- Det här politiska målet sattes under en ganska unik situation då lostammen förmodligen toppade, och det är möjligt att vi aldrig kommer att nå målet, säger Olof Liberg.

Lodjursstammen i Sverige växte sig stark under 90-talet då tillgången på huvudfödan, rådjur, var stor. Riksdagens mål på 300 familjegrupper - lodjurshonor med ungar varje år - baseras på denna för lodjuren gynnsamma period.

Vid inventeringar i vintras registrerades runt 245 familjegrupper i Sverige.

Ont om rådjur

Att målet på 300 är svårt att nå beror enligt Olof Liberg på den idag mycket dåliga tillgången på rådjur i Mellansverige där över hälften av landets totala lodjursstam finns.

Mot bakgrunden att riksdagsmålet ännu inte uppnåtts kan det verka konstigt att Grimsöforskarna nu ger beskedet till Naturvårdsverket att runt 35 lodjur kan skjutas i Mellansverige den här vintern.

Jakt påverkar inte

Men det är ett jaktuttag som inte påverkar lodjurens fortlevnad i Mellansverige säger Olof Liberg.

- Om man inte skjuter i stammen dör djur ändå, på grund av konkurrens om födan, säger han.

Rådjur i Götaland

I Götaland däremot är tillgången på rådjur stor. Men där gör rävskabb, illegal jakt och tättbebyggda områden det svårt för lodjuren att få fäste.

Susanna Löfgren, ansvarig för viltförvaltningsfrågor på Naturvårdsverket tror ändå att riksdagens mål för lodjursstammen kan uppnås på sikt. Det handlar bara om att ge lodjuren lite tid att röra sig söderut.

- De är lite långsamma på det, framför allt honorna. Men det finns absolut bärkraft i södra Sverige, det finns bra med födotillgång där.

Naturvårdsverket fattar beslut om rådjursjakten senare i veckan.

Helena Edström