Övergödning största hotet mot havet

Det största hotet mot den svenska havsmiljön kommer från övergödningen Det konstaterar Naturvårdsverket i en ny sammanställning.

Övergödningen är i en klass för sig menar verket och först en bit efter den följer överfiske, miljögifter, främmande arter och klimatförändringar.

Oljeutsläpp kommer långt ner på listan. Det är mest ett lokalt och övergående problem enligt Natuvårdsverkets rapport.