Bidrag till fuskande forskare dras in

Forskningsfinansiären Vetenskapsrådet har för första gången någonsin dragit in bidrag till en forskare. Orsaken är fusk som en ung forskare har ansetts vara skyldig till.

Fusket gäller ett plagiat av en ansökan till en anställning som forskarassistent inom biologi vid Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet har aldrig tidigare dragit in bidrag till en forskare. Men det är möjligt att detta första fall snart kan komma att följas av fler.

Vetenskapsrådets kommitté som granskar forskningsfusk kallas oredlighetsgruppen och tillsattes 2002. Sedan dess har den fått ta emot åtta anmälningar om forskningsfusk, och fem av dem utreds just nu. Det skriver nättidningen Tentakel.