Mammuten nära släkt med asiatisk elefant

Nu har forskare från bland annat Max Planck-institutet i Leipzig lyckats sätta ihop delar av den utdöda mammutens dna.

Kartläggningen visar bland annat att mammuten var närmare släkt med den asiatiska elefanten än den afrikanska.

Det är den genetiska koden för mammutens mitokondrier som tagits fram - och det är användbart för att studera släktskap mellan olika arter.

Mammuten kan beskrivas som en hårig urtida elefant och dog för ut omkring 10000 år sen.

Komplett mitokondrie-DNA hos ett utdött djur har tidigare sekvenserats bara en enda gång, och då för moafågeln, en vinglös strutsliknande fågel som dog ut för 500 år sen.

Rönen presenteras i tidskriften Nature.