Klart för lodjursjakt

Det blir lodjursjakt även utanför renskötselområdet i vinter, trots att riksdagens mål för hur stor lodjurstammen ska vara inte har uppnåtts. 24 lodjur kommer att fällas i Mellansverige.

Naturvårdsverket har beslutat att sammanlagt 51 lodjur får fällas nästa år, därav 24 i Mellansverige, alltså utanför renskötselområdet, där man redan tidigare har tillåtit skyddsjakt för att minska skadorna för rennäringen.

Lodjursstammen i Mellansverige har minskat dom senaste tre åren, och orsaken har varit brist på rådjur, som är lodjurens huvudsakliga föda.

Just därför kan det vara befogat med en begränsad jakt, säger lodjursforskaren Olof Liberg till Vetenskapsradion - då blir det färre djur som drabbas av svält.