Mer mänsklig faktor ger färre olyckor

När orsakerna till en olycka eller ett allvarligt tillbud skall förklaras så blir ofta förklaringen att det berodde på den mänskliga faktorn. Men den förklaringen är alldeles för enkel menar nu allt fler forskare.

Man menar att olyckutredningar ofta lägger tyngdpunkten på att studera tekniska, organisatoriska och andra former av system som människan befinner sig i. Fungerar de väl och det ändå händer en olycka ja då är det den mänskliga faktorn som varit framme.

Men nu menar forskarna att man då lägger all tillit till systemen, utan gå vidare och se på varför människan gjorde fel.

Den stora tilltron till teknik och system gör också att arbete med att förebygga olyckor inte alltid sker på bästa sätt. Teknik och system behöver också mänskliga faktorer för att fungera och forskarna menar att mer mänsklig faktor som byggs in i säkerhetssystemen desto bättre skulle de bli

Forskarna säger också att i de allra flesta fall så har inte människan för avsikt att göra fel och utsätta andra för risk eller skada. I en farlig situation försöker människan undvika en olycka och skulle det inte lyckas så innebär det inte personen gjorde fel. Det är den totala situationen som blev fel och måste analyseras som helhet för att man i framtiden skall kunna undvika olyckor.

Medverkar i programmet gör Sidney Dekker professor på trafikflygarhögskolan vid Lunds universitet och Daniel Hummerdal forskare vid trafikflygarhögskolan.

Redaktör för programmet är Håkan Svensson.