Systematiskt tänkande personer kan få autistiska barn

Antalet barn som får diagnosen autism ökar i Sverige, liksom i övriga västvärlden. Nu tror brittiska forskare att en del av ökningen kan bero på att fler personer med utpräglat systematiskt tänkande får barn tillsammans än tidigare.

Exempel på yrkesgrupper där ett systematiskt tänkande är vanligt är matematiker och tekniker. Sådana par bildas i större utsträckning sedan även kvinnor söker sig till tidigare mansdominerade yrken.

Brist på empati

För att förstå vår omgivning och andra människor måste vi ha vissa grundläggande förmågor. En av dessa är empati, eller förmågan att leva sig in i andra människors tankar, känslor och behov.

En autistisk person har brist på empati och därför svårt med sociala kontakter. Däremot är de ofta starka på ett annat område. Att systematisera, se mönster och lagar i tillvaron.

Empati vs systematik

Nu har forskare vid Universitetet i Cambridge visat att det finns ett omvänt samband mellan förmågan att systematisera och förmågan att känna empati. Ju mer plats det systematiska tänkandet har i hjärnan desto mindre plats verkar det finnas kvar för empatin.

Hos de flesta av oss råder någorlunda balans, men hos en person med svår autism, har det systematiska tänkandet mer eller mindre slagit ut det empatiska. Orsaken kan vara en medfödd hjärnskada.

Lindrigare former

Frågan är nu om lindrigare former av autism kan uppstå på grund av en nedärvd obalans i hjärnan. De brittiska forskarna tror att två mycket systematiska föräldrar kan få barn som är ännu mer systematiska - kanske till den grad att de får autistiska drag.

- De har chansen att få barn som är väldigt bra på att systematisera. Baksidan är ett möjligt samband mellan en stark systematiseringsförmåga och en svag förmåga till empati, säger Berit Lagerheim, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Marie-Louise Kristola