Hörseln fångad på film

Svenska forskare har lyckats filma vad som händer i innerörat när vi hör. Det handlar om mycket, mycket små rörelser.

Små flimmerhår i innerörat fångar upp ljudvågens mekaniska energi och rör sig minimalt när de omvandlar den till elektriska impulser.

Rörelsen kan vara en hundratusendels millimeter. Den upprepas hundratals eller tusentals gånger per sekund, beroende på ljudets frekvens.

Denna lilla lilla rörelse har alltså forskare lyckats filma. Det rör sig om ren grundforskning i det här läget men i förlängningen finns en förhoppning om att kunna hjälpa hörselskadade, enligt Anders Fridberger vid Karolinska institutet.

(TT)