Svensk teknik kan avslöja provsprängning av kärnvapen

FN:s säkerhetsråd diskuterar eventuella sanktioner mot Iran, efter misstankar om att landet utvecklar egna kärnvapen.

Om Iran, eller något annat land, skulle provspränga kärnvapen i framtiden så kan svensk teknik på taket av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Kista sniffa upp spåren.

- Om man spränger kärnvapen under jorden, vilket är det troligaste scenariot om någon kommer att prova framöver, så kommer de radioaktiva partiklarna som bildas inte upp ovan jord. Men det bildas även ädelgaser, som xenon, och de kan läcka ut från ett underjordiskt prov, säger kärnfysikern Anders Ringbom.

Avslöjande ädelgaser

Han visar ett helt nytt tekniskt system, som kan avslöja otillåtna kärnvapenprov. Ädelgasen xenon kan efter att den läckt ut från en underjordisk provsprängning färdas flera hundra mil i atmosfären, och sedan detekteras med den svenska teknik, som nu står på FOI:s tak.

Sedan 1996 är det förbjudet att provspränga kärnvapen enligt det internationella provstoppsavtalet, och för att se till att det efterlevs byggs ett internationellt övervakningssystem upp.

Över 300 mätstationer kommer att ingå när det är klart, och den svenska stationen är en del.

- Data registreras då och skickas till ett internationellt datacenter i Wien. Och det är den länken du ser där då, säger Anders Ringbom.

Flera mättekniker i internationellt nätverk

Flera olika mättekniker används för att upptäcka provsprängningar; man mäter bland annat skakningar i marken och ljudvågor i havet. Och som med det svenska systemet; radioaktiva ädelgaser i luften. Tekniken är framtagen av FOI i samarbete med ett Uppsalaföretag, och ska nu, förutom i Kista, installeras på Svalbard, och i Australien och Japan.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se