Stress kan leda till missfall

Kvinnor som har mer av stresshormonet kortisol löper tre gånger så stor risk att drabbas av missfall under graviditetens tre första veckor. Det visar en liten studie av kvinnor i Guatemala.

De amerikanska forskare som gjort studien anser att resultatet ger en fingervisning om hur stress kan påverka graviditeter och planerar nu att göra en större undersökning för att samla på sig mer bevis.

Studien presenteras i senaste numret av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift.