Världsunikt hundregister hjälper människan

I december förra året publicerades den första kartan över en hunds DNA.

Å nu hoppas forskare att det här kan ge ny och viktig kunskap, även om människans sjukdomar.

På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala pågår en unik insamling av blodprover från hundar.

Blodproven hamnar i ett register som hittills omfattar runt 500 svenska hundar som besökt djursjukhus på grund av ett tiotal olika sjukdomar. Bland annat samlar man in blodprover från hundar med typ-1-diabetes.

Genom att jämföra deras DNA med friska hundars kan man se vad som skiljer dem åt genetiskt och hitta dom gener som är inblandade i utvecklingen av diabetes.

Hundar och människor drabbas i stor utsträckning av samma sjukdomaroch eftersom våra genuppsättningar i princip ser likadana ut är det här är ett arbete som kan leda till nya kunskaper om varför människor drabbas av t ex typ-1-diabetes.

Blodprovsregistret sköts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som har stor hjälp av Svenska Kennelklubbens och djurförsäkringsföretaget Agrias databaser över släktskap och sjukdomar hos hundar.

Det handlar om en hundbokföring som motsvarar folkbokföringenoch det ger Sverige en unik möjlighet att ligga långt framme i den här forskninsgrenen.

Helena Edström