GPS-renar hjälper samer

Sedan tre månader tillbaka kan renägarna i Vilhelmina Norra Sameby följa sin renhjord med satellitnavigeringsverktyget GPS.

20 renar i flocken är utrustade med halsband med GPS-sändare på och med hjälp av dessa går det hela tiden att följa flockens position via internet eller mobiltelefon.

Projektet är ett samarbete mellan samebyn och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, och gör det möjligt för renägarna att enklare planera sin arbetsdag eftersom de hela tiden vet var renhjorden befinner sig.