Urbäver ruckar synen på däggdjurens utveckling

Paleontologer i Kina har grävt fram resterna av ett bäverliknande däggdjur -  en varelse som visar att däggdjurssläktet började muta in revir och specialisera sig betydligt tidigare än man tidigare trott.

Djuret, som fått namnet ”Jurrassic beaver” var stort som en katt, utrustad med päls, simfötter och en bäverliknande svans. Och fyndet, som publicerats i tidskriften Science, anses märkligt eftersom dateringar av fossilet visar att det lilla däggdjuret simmade runt, åt fisk och levde sida vid sida redan med de tidiga dinosaurierna - för 164 miljoner år sedan. Lämningarna är de äldsta man någonsin funnit av ett så pass specialiserat däggdjur. Tidigare har den allmänna bilden varit att däggdjuren började anpassa sig till speciella livsmiljöer, som ett liv i vatten till exempel, först efter det att dinosaurierna dött ut. Jurassic Beaver visar nu att däggdjuren var betydligt tidigare ute.

Ingrid Stenberg
ingrid.tenberg@sr.se