Mörka utsikter för framtida vinter-OS i alperna

En allt stridare ström av nya forskningsrapporter indikerar att den globala klimatförändringen går både snabbare och blir mer omfattande än vad forskarna hittills trott. Och de europeiska alperna verkar höra till de regioner som kommer att drabbas hårt.

- Österrike har så höga berg och så mycket snö att växthuseffekten inte har så stor betydelse, säger 24-årige skidåkaren Peter Amberger och kastar sig ner för backarna i Badgasteins skidområde.

Alarmerande avsmältningstakt
Men allt fler undersökningar visar att han har fel; att det faktiskt sker dramatiska förändringar i hela den europeiska alpregionen. De senaste 150 åren har flera av de större glaciärerna minskat i volym med 20 procent och hundratals mindre har redan försvunnit helt.

Det är framförallt hastigheten i smältningstakten som oroar forskarna mest. För även om kraftfulla åtgärder vidtas för att minska utsläppen av växthusgaser så anser experterna att avsmältningen kommer att fortsätta i fyrtio, femtio år till. Processen har liknats vid att stoppa en supertanker, och håller värmetrenden i sig så kommer enligt beräkningarna 75 procent av Schweiz glaciärer att vara försvunna år 2050.

- Vi måste börja förbereda oss på att anpassa oss till en förändrad situation, säger en av Österrikes tongivande klimatforskare Herbert Formayer från Wiens universitet.

Flera klimatrapporter att vänta
Anledningen till de allt tätare rapporterna om smältande glaciärer både i Europa och globalt sett är bland annat att den här typen av data om glaciärerna smälthastighet inte kunnat inkluderas i klimatmodeller som gjorts tidigare. Och det lär få effekt, säger Marianne Liljesköld som är klimatsamordnare på svenska Naturvårdsverket.

- FN:s klimatpanel IPCC håller ju till exempel just nu på med sin fjärde utvärdering av klimat, så vi kan nog förvänta oss en hel del nya rapporter framöver.

Staffan Forsell
staffan.forsell@sr.se