Frågvist i Vetandes Värld

1 mars startar en ny onsdagsserie i Vetandes Värld. Frågvist heter den och precis som namnet antyder handlar den om frågor kring vetenskap och utveckling. Vad vet forskarna idag, vad vet de inte och, framförallt, vad vill vi medborgarna veta om dagens vetenskap?

Vårt moderna samhälle är - på gott och ont- helt beroende av teknik, medicin och vetenskap. Samhället är  byggt med hjälp av framsteg inom de här fälten. Samtidigt lever vi med en rad hot runt omkring oss, en del skapade av oss själva andra mera tidlösa och utanför vår kontroll. Man behöver bara tänka på den stigande växthuseffekten och den annalkande fågelinfluensan. Kan forskarna tackla de problemen vi behöver lösa?

Inte sällan har den moderna vetenskapen hamnat i konflikt med den allmänna opinionen, till exempel i utvecklingen av kärnkraft, stamceller eller genmodifierade grödor. Var ligger balanspunkten mellan risk och nytta? Vem ska man lita på i dessa svåra avväganden?

Serien Frågvist skall alltså försöka belysa de stora frågor men också varva dessa med bitar av den framväxande kunskapen som inte hamnar i nyhetssändningar eller på förstasidor.

Eftersom vetenskap och teknisk utveckling är viktiga delar i samhällsdebatten är det också viktigt att dessa områden blir belysta och debatterade. I Frågvist ska vi försöka ge dig ett underlag för egna beslut i svåra frågor. Men för att lyckas med det krävs din medverkan. Skriv till programmet på adress: Frågvist, Box 1552, 75145 Uppsala eller på e-post: fragvist@sr.se

Redaktör: Jan-Olov Johansson