Forskning i utvecklingsländer hindras - västvärlden för misstänksam

Bioteknologisk forskning ger hopp om ett bättre liv för miljontals människor i världens fattiga områden.

Men utvecklingsländerna hindras i sin forskning på grund av ökade misstankar i väst att kunskaperna kan användas till biologisk krigföring.
Det varnar kanadensiska forskare för i en ny rapport.

Miljontals människor i världens utvecklingsländer har mycket att vinna på bioteknologin - i form av läkemedel mot HIV och malaria exempelvis. Indien, Kina, Sydafrika och Brasilien är exempel på länder som är på väg att bli mäktiga nationer vad det gäller bioteknologisk forskning.

Oro för biovapen

Men enligt Canadian Program on Genomics and Global health, hindras utvecklingsländerna av västvärldens misstänksamma hållning.

Bioteknologiska kunskaper kan ju användas vid framställningen av biovapen - till exempel avsiktlig spridning av smittsamma bakterier eller virus.

Till skillnad från kärnkraftsforskningen - som är strikt bevakad genom Internationella atomenergiorganet IAEA - pågår bioteknologisk forskning på tiotusentals labb världen över utan insyn.

Ökad insyn efterfrågas

Världens rikare länder bör därför finnas på plats med forskning och personal i utvecklingsländerna - dels för att bidra med de resurser men också för att öka insynen. Uppmaningen riktas nu till ledarna för världens rikaste länder inför G8-mötet i juli i år.

Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, håller med de kanadensiska forskarna och anser att ett bättre samarbete mellan forskare i olika länder är en nödvändighet.

- De skulle få effektiva hjälpmedel att hantera de problem som finns i det landet, när det gäller sjukdomar till exempel. Samtidigt skulle otillåten verksamhet upptäckas om det förekommer sådan i landet, säger Britta Häggström, forskare och specialst på nedrustningsfrågor på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå.

Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se