Luktsinne med stereofunktion

När vi ska avgöra varifrån ett ljud kommer så jämför hjärnan vad vänstra och högra örat hör. Ljud från höger når högra örat lite fortare, och låter lite starkare där än i vänstra.

Luktsinnet verkar fungera på samma sätt.

Bäst studerat är det här på råttor och de kan i alla fall. I försök som indiska forskare gjorde fick försöksråttor i en snabb luktpuff ledtrådar till om de skulle vända sig till höger eller till vänster för att slicka i sig något gott ur ett rör i burväggen.

Hjärnceller reagerar olika

Det klarade de oftast galant efter en snabb sniff. 50 millisekunder räckte, alltså en tjugondels sekund. Det visade sig också att 90 procent av hjärncellerna i luktbulben reagerade olika på lukter beroende på om de kom från vänster eller från höger.

Genom att jämföra när doften kom till höger näsborre med när den nådde vänster - de ligger 3 mm ifrån varann på en råtta - och även hur stark doften kändes i varje näsborre, kunde råttorna snabbt hitta godisröret.

Även i människor

Men vi är kanske inte så mycket sämre vi. Det finns en studie från sextiotalet redan som visar att vi har viss förmåga att avgöra vad en doft kommer ifrån. Och ny forskning, som tagit hjälp av modern teknik, visar att vänster näsborres inhämtade lukter sätter andra spår i hjärnan än höger näsborres.

Om vi använder detta i vårt dagliga liv är oklart. Den praktiska betydelsen är nog hur som helst större för råttorna.

(Källor: Science 3 feb 2006 och Neuron 18 augusti 2005)

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se