Vetenskap och politik - vem bestämmer?

I sitt premiärprogram tar Vetandes Värld Frågvist upp den gamla frågan om arv och miljö. För ibland kommer forskningen fram till slutsatser som inte går hand i hand med politiska idéer. Så är till exempel fallet när det gäller synen på vad som gör oss till människor. Föds vi alla osyldiga och lika, eller är vi olika redan från början?

Professor Martin Ingvar verksam på Karolinska Sjukhuset och på Karolinska Institutet i Solna menar att boken ”Det oskrivna bladet” har mycket att säga om vår människosyn och hur vi ska skapa ett humant samhälle. Steven Pinker som är psykolog och kognitionsforskare verksam vid Harvard i USA tar i sin bok upp tre myter. Det är myten om ”det oskrivna bladet”, myten om ”anden i maskinen” och myten om ”den ädle vilden”.

”The Blanks Slate - The modern Denial of Human Nature” som är bokens engelska titel har väckt stor debatt och kommer under våren ut på svenska på Natur och Kultur.

Nästa vecka ställr vi frågan ”Varför är alla så rädda för genmodifierad mat?”