Choklad förbättrar hjärtats hälsa

Ett annat resultat från samma studie på holländska män tyder på att choklad kan sänka blodtrycket och förbättra hjärthälsan.

Holländska forskare har frågat 470 äldre män om deras chokladätar- och chokladdrickarvanor och sedan följt dem i 15 år.

Det visade sig att de som konsumerade choklad regelbundet hade signifikant lägre blodtryck än de övriga.

Dessutom löpte de som åt och drack mest choklad hälften så stor risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de som inte åt eller drack choklad.