Skyddszon hjälper föga mot smittade flyttfåglar

Efter att fågelinfluensan i närheten av kärnkraftsverket i Oskarshamn konstaterats, har en skyddszon på en mils radie upprättats där de smittade fåglarna påträffades. Men skyddszonen hjälper föga mot spridningen av viruset till andra delar av Sverige.

Skyddszonsföreskrifterna är upprättade för en situation där tamfågelbesättningar blivit infekterade.

Svårt att stoppa flyttfåglar
Men att stoppa de vilda fåglarnas framfart, om de redan finns i eller snart kommer smittade till Sverige, det blir svårare säger Lennart Melin, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Att ändra på föreskrifterna för att de ska passa för vilda fåglar, låter sig knappast göras, enligt Jordbruksverket. Det vitkiga är nu att skydda tamfågelbesättningarna.

Kontrollen borde öka
Men Björn Olsen, ornitolog och professor i infektionssjukdomar, tycker att kontrollen av de vilda fåglarna nu måste skärpas, eftersom de knappast bryr som om skyddszonerna.

Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se