Forskarprotester mot nya regler om försöksdjur

Regeringen vill ha tydligare regler för hur försöksdjur får hanteras i Sverige. Tidigare har det inte funnits några särskilda djurskyddsregler för försöksdjur, utan samma lagar har gällt oavsett om det gäller en mjölkko eller en labbråtta.  I april väntas en ny djurskyddsförordning, men forskarna känner sig överkörda.

Djurskyddsreglerna är mycket strikta och enligt dem kan man egentligen inte göra några djurförsök alls. Och enda anledningen till att forskare ändå kunnat använda försöksdjur är att de djurförsöksetiska nämnderna har haft tillstånd att godkänna djurförsök även om de stridit mot de allmänna reglerna.

Ny myndighet kräver ökad insyn
Men nu ska de djurförsöksetiska nämndernas arbete regleras tydligare. Och då har det blivit bråk mellan forskare och Djurskyddsmyndigheten om vilka djurskyddsregler som de etiska nämnderna egentligen ska få strunta i. Dessutom ska Djurskyddsmyndigheten få större insyn i vissa beslut.

Ingen anledning till oro
En av kritikerna är Karin Forsberg Nilsson i Vetenskapsrådets medicinska råd. Hon oroar sig för en ökad byråkrati utan att djuren får det bättre.

Men Djurskyddsmyndighetens genereldirktör Matz Hammarström anser dock att forskarna oroar sig i onödan.

– Vi vill ha koll på hur nämnderna arbetar och vara med och diskutera, säger han.

Ingrid Stenberg
ingrid.stenberg@sr.se