Galna ko-sjukan kan vara i Sverige

En 12 år gammal ko i Västeråstrakten, som man misstänker ha dött av Sveriges första fall av galna ko-sjukan, BSE, har visat sig ge positivt utslag på snabbtesten

Det har dock inträffat tidigare också i svenska besättningar, men graden av infektion bedöms vara hög denna gång. Infektionen bekräftas inte förrän om 14 dagar då provsvaren kommer tillbaka från Storbritannien. Gården är tills vidare avstängd från djurtransporter